رویای سیاسی “هرچیزی شدنی است”

رویای سیاسی “هرچیزی شدنی است” همان گزاره وهم‌آلودِ غلط‌اندازِ معرکه‌سازیست که “نظام مقدس جائر” ما را به سرنوشت کنونی دچار کرده است. این گزاره راهزن، برپایه گزاره دیگری چون “مومن بن‌بست ندارد” ایستاده و گزاره اخیر خود بر قضیه شرطیه‌ دیگری بنا شده که منشا قرآنی و روایی دارد همچون: (اگر) کسی که از خدا پروا کند، خداوند راهی برای او خواهد گشود، یا (اگر) بما تکیه کنید ما شما را کفایت می‌کنیم (آیات ۲ و۳ سوره طلاق) و مضامین مشابه و فراوان دیگر که مورد سوء‌استفاده و تفسیر هدف‌دار قدرتمندان واقع شده است.

این نکته در کالبدشکافی تصمیم‌سازی نظام مقدس بسیار مهم و قابل تامل است و با فاکت‌هایی مشخص می‌توان در مقاله‌ای پژوهشی بدان پرداخت.

یاوه سودایی میهمان سیمای وطنی که “مشکل آمریکا این است که ولی‌فقیه و شورای‌نگهبان ندارد” را باید با تفسیر بالا خواند تا روشن شود. براساس چنین خواب آشفته‌ای، سنت دمکراسی گیرهایی دارد که جز با اعمال ولایت رفع‌شدنی نیست و با اعمال ولایت هرچیزی شدنی است چون مومن بن‌بست ندارد! این شعبده با سرقت معنوی و مهندسی مفهومی در میراث مسلمین مکرر در مکرر از زمان خلافت اموی و عباسی تا امروز اتفاق افتاده و نتیجه اسفناک ایرانی آن امروز برابر چشم ماست.

حق با ان کارشناس سیماست. اگر آمریکا و غرب امروز ولایت‌فقیه داشتند، بسادگی می‌شد نامزد ملی تراشید (تراشکاران مقدس همچنان مشغول‌ند)، نامزد تراشیده را با نظر کیمیا اثرِ ولی‌معظم هم‌سو کرد و نتیجه انتخابات اگر مطبوع طبع ملوکانه نبود آن را بضرب مبارک، بخون کشید و یا نامزدهای قدسی ناکام را به مناصب هم‌عرضِ منتخب مردم نشانید تا ثابت شود که “مومن بن‌بست ندارد” و غیرمومنان هم راهی جز تمکین از مومنان ندارند !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email