زبان سرخ، سر سبز نمی دهد بر باد!

در كشور ما خروس بى محل را سر مى برند.

و در دارالاسلام اروپا صاحب اش را پانصد يورو جريمه مى كنند!

در دارالاسلام اروپا زبان سرخ و زبان بى محل(نقد و اعتراض) سرسبز نمى دهد برباد!

در کشور فرانسه صاحب خروس بی محل را که در مدت ۲۶ دقیقه، ۲۳ بار قوقولی قوقو سر داده بود، ۵۰۰ یورو جریمه کردند.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email