زندگی مدرن به خاطر پیچیده بودن اضطراب آور است

مصطفی ملکیان

🖊 “زندگی مدرن به خاطر پیچیده بودن اضطراب آور است. پیچیدگی همیشه همراه است با ابهام و ابهام موجب نگرانی است.”

اضطراب به خاطر شتابی است که مدرنیسم در زندگی ایجاد کرده و شتاب همیشه اضطراب انگیز است. در زندگی مدرن هر نوع اهسته کاری به معنای عقب افتادگی تلقي می شود. اگر به روستاهای دور افتاده در چین و یا حتی در ایران مراجعه بکنید؛ می بینید که در آنجا زندگی اهسته است و البته ارامشش نیز بیشتر.
@sokhanranihaa
بودا می گفت من در هر آن از زندگی فقط به یک کار اشتغال دارم وقتی غذا میخورم، فقط غذا میخورم و وقتی راه میروم، فقط راه میروم. اما مدرنیسم باعث شده انسان در هر لحظه به چندین کار مشتغل شود. بهترین اثر مکتوب در این رابطه رمان “آهستگی” از میلان کوندرا است.

زندگی مدرن به خاطر پیچیده بودن اضطراب آور است. پیچیدگی همیشه همراه است با ابهام و ابهام موجب نگرانی است. در زمان های قدیم یک فرد کما بیش میتوانست گلیم خودش را از آب بیرون بکشد مثل داستان هایی همچون رابینسون کروزو و حی ابن یقظان. اینها در یک جزیره نامسکون زندگی میکردند تنهای تنها و میتوانستند احتیاجات زندگی خود را بر طرف کنند. اما زمانه ما را ببینید. شما فقط در یک رشته خاص که در ان تخصص می یابید چیز هایی یاد گرفتید و در بقیه امور هیچ نمیدانید. اگر لوله ای بترکد و کارهایی از این دست ما بلد نیستیم کاری بکینم.

دوره مدرنسیم دوره تقسیم کارهاست. هر انسان فقط در یک رشته بسیار باریک به تخصصی می رسد و از این جهت است که به دیگران بسیار بیشتر از دوران گذشته تکیه دارد. همین باعث می شود نگرانی ها فراوان شود. در این دوره انسان جدید میگوید چه قدر زندگی من به سوی ناممکن شدن سوق می یابد و از سویی دیگر اگر دیگران وارد زندگی من می شوند چه قدر دارند صادقانه کار میکنند؟ و چه قدر سر انسان ها کلاه می گذارند.

اشتباهات دوران مدرن بسیار بیشتر است. مثال ساده اش مدتها خیال میکینیم فلان قرص برای فلان بیماری خوب است ولی بعد از گذشت مدتی اعلام می شود که آن قرص عوارض جبران ناپذیری بر قسمت های دیگر بدن دارد.در دوران معاصر انسان همواره مردد است که به چه کسی اعتماد کند. مخصوصا وقتی که می فهمد سرمایه داران بزرگ جلوی خیلی از تحقیق ها را می گیرند تا به منافعشان لطمه نرسد و از این رو در خیلی از آمارها دستکاری میکنند. حتی بسیاری از روانشناسان و متخصصان و دانشمندانی که به تحقیق مشغولند به استخدام خود در میاورند و انها را تطمیع میکنند و نیز تهدید، تا یک سلسله به اصطلاح پژوهش هایی عرضه کنند و به مردم بگویند که فلان مواد، دارو یا ماده غذایی را مصرف کنند. این جور چیزها تا ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال پیش به این شکل که در این دوره وجود دارد، وجود نداشتند. از سویی دیگر الان که ما مثلا وارد عینک فروشی میشویم و عینک فروش به ما میگوید این عینک N تومن است و ان دیگری ۵N تومن است و آن عینک دیگر ۱۰N تومن است، همه انها برای خوب دیدن است. آیا این قیمت هایی که او میگوید واقعا درست اند؟ آیا راست گویی بین عینک فروش ها رواج دارد یا دست به یکی هستند و به صورت نظام مند دروغ میگویند؟ از بس تقسیم کار صورت گرفته انسان نمیداند به چه کسی اعتماد کند. خود ما که قدرت داوری نداریم و از این رو ناتوان از ارزیابی هستیم .

مثال دیگری بزنم. برخی شرکتها با مربیان یوگا مذاکره می کنند که فلان لباس یا زیرانداز را که انها تولید می کنند، این مربیان، به یوگا اموزان توصیه بکنند تا آنها را بخرند. اما وقتی به یک انسان دلسوز می رسید یا به متون اصیل یوگا می رسید، می بینید که اصلا از این خبرها نیست و لزومی ندارد که زیراندازی انداخته شود چه برسد به این که الیاف ان زیرانداز چگونه باشد یا کفش فلان گونه باشد، اندازه آن زیر انداز فلان جور باشد و فلان آرم را داشته باشد .

دوره مدرن دوره جولان دادن سرمایه داران است جوری که مربیان مختلف از اقصی نقاط جهان را تهدید یا تطمیع کرده که محصول ان شرکت را بسط دهند. این عدم اعتماد ها اضطراب اور است. شتاب و ابهام زندگی کنونی اضطراب افزا شده. تنها راه آن است که انسان ها ساده زیستی انتخاب کنند و به زندگی دیگران کمتر بها بدهند و با دیگران رقابت نکنند.

سخنرانی استاد مصطفی ملکیان تحت عنوان چاره جویی برای اضطراب ، جلسه چهارم .
فایل صوتی اینجا

:id: @sokhanranihaa
:id: @sokhanranihaa
:cl:کانال سخنرانی ها

Print Friendly, PDF & Email