سفینه نجات

محمد امجد:

اين متوهم سه پا خيال كرده چون صداش مى كنن “سردارنجات!”( زيبايي نژاد) لابد زورق اى هم كه سواره “سفينة النجات ” ه!!!؟؟؟

توهم درد بى درمان است ؛بويژه براى “گاو” هايي كه “شاخ” دارند ولى “اول ما خلق الله” ندارند!
پ.ن:
خدمت اين متوهم سه پا عارض ام:
الان در اين وضعيت شاخ شكستگى!(دوران شاخ وشونه كشيدن خيلى وقته كه گذشته)
چنانچه اجازه دهيد پاكدست ها و منزهان سپاه انقلاب سازمان متبوع تان را از قاچاق و اسكله واختلاس وشنود وزندانبانى وشكنجه سفيد زندانيان و اعتراف گيرى هاى روسي/ استالينى از زندانيان بيگناه وآزاديخواه نجات دهند آنگاه شايد بتوانيد سازمان توتاليتر متبوع تان را ” سفينه نجات” بناميد و از آزاديخواهان وحق طلبان توقع داشته باشيد بر گذشته ها “صلوات ” بفرستند وشما طماعان بى دين ووجدان هم به غلط يا درست! آن را ” توبه” قلمداد كنيد
بيش از اين مصدع نمى شوم


Print Friendly, PDF & Email