شیون بر مصیبت ها

نمی دانم بر کدام مصیبت میهن ام شیون کنم؟
بر غرق کردن پناهجوی افغان توسط سرباز ایرانی یا بر غرق کردن ناوچه ایرانی توسط سرباز/موشک ایرانی؟!
این چوب خداست ! اگر با آن مرزبان سنگدل برخورد می شد شاید این اشتباه جانکاه رخ نمی داد.

فرداشب اکثر ما خاطیان و سنگدلان قرآن به سر می گیریم تا در طول سال با وجدانی آسوده قرآن را زیر پا نهیم؛ننگ مان باد این نامسلمانی!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email