طرحی جدید در مجلس که منجر به فیلتر اینستاگرام می شود!

طرحی در مجلس با امضاء۴۶ نماینده که منجر به فیلتر اینستاگرام می شود!

در بند دوم ماده ۱ این طرح آمده است: مراد از اخلاق عمومی در این قانون رفتارهایی است که اخلال در آن پیامدهای منفی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

نعمت احمدی درباره ماده ۲۴ این طرح که می گوید:«رعایت همه موارد اخلاق عمومی موضوع بند(۲) ماده ۱ الزامی است و کلیه دستگاه ها مکلف به نظارت و بازرسی محسوس و غیرمحسوس بر رعایت آن در رده های تابعه ستادی، اجرایی و اقماری، همچنین شرکت ها، موسسات و دفاتر تابعه مرتبط با دستگاه و برخورد بازدارنده با متخلفان می باشند»، گفت: از این ماده مشخص می شود که نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح به دنبال موارد گفته شده در بند ۲ نیستند زیرا قانون آنها موجود بوده و جنبه ای امری دارد. بلکه به دنبال تشکیل نهادی هستند که در زندگی خصوصی افراد جست و جو کند.

ماده ۱۶ این طرح که به امضاء ۴۶ تن از نمایندگان مجلس رسیده، آنگونه که از متن آن پیداست، می‌تواند زمینه ساز فیلتر و مسدودسازی برخی از شبکه های محبوب اجتماعی نظیر اینستاگرام به دلیل عدم رعایت آنچه در این قانون «اخلاق عمومی» خوانده شده، باشد. چرا که در تبصره ۲ این ماده آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای حصول مفاد بند۲ مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سایت‌ها و شبکه های اجتماعی را که محتوای آن مغایر با مفاد این قانون است، با دستور مراجع قضایی مسدود کند»

علی صابری حقوقدان نیز در واکنش به ماده ۱۶ این طرح گفت: چنین بندهایی می تواند در راستای محدودسازی دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی قلمداد شود. به ویژه وقتی قانونی مبهم بوده و در آن سعی گردد حقوق مدنی و سیاسی محدود شود.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email