علیه حوزه‌ فاسد و عمامه به‌ سرهای بی‌ وجدان خواهم شورید

محمود امجد: علیه حوزه‌ فاسد و عمامه به‌ سرهای بی‌ وجدان خواهم شورید
گفت‌وگو با محمد امجد، طلبه حوزه و فرزند محمود امجد

Print Friendly, PDF & Email