قانون اساسی باید هرچه زودتر اصلاح شود

من ناگزیر در این رسوایی عظیم و بارانِ اندوه، عبارتِ سحرگاه دیروز خود را که ناظر به همین اعتراف امروز دولت در باره هواپیمای اوکراینی است بازنشر میکنم و اضافه میکنم این حجم از پلشتی و دروغ و شلختگی کار این دولت و آن رییس و آن وزیر تنها نیست، قانون اساسی باید هرچه زودتر اصلاح شده و استعفای رهبری بعنوان مسئول اول کشور در آن دیده شود. مسئول اول همه بحران‌های اقماری این کشور “فرار از پاسخگویی” و اولین و مهمترین نماد آن شخص “فرماندهی کل قوا” ست که نزدیک پنجاه ساعت از رویدادی چنین مهم در شهر خود بی‌خبر مانده است !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email