قضاوت تاریخ در ما مورد ما چه خواهد بود؟

آری کسانی نیاز به مصونیت آهنین دارند که مردم را ندارند، دین را فروخته اند، خواهان دنیا شده اند، نوکر مقام دهندگانشان(سلطان مطلق العنان) شده اند، سست عنصر و ضعیف النفس هستند و شهرت را سر منزل خود می دانند.

یاران انقلابی دیروز، فتنه گران امروز؟

اما چه شده است ما را؟ چند صباحی است عزلت گزینان دیروز میدان دار شده اند، انقلابیون دیروزش را فتنه گر می خوانند، مسؤولان هشت دولت این انقلاب هر کدام نمایندگان عالی رتبه ای را در زندان و حبس به ودیعت سپرده اند. دروغ و تهمت و غیبت و ریا و هر نوع پلیدی دیگری سکه رایج بازار گشته و ده ها أثری که امروز از این ناهنجاری ها می بینیم.

هر کس خودی باشد، مصونیت آهنین دارد.

مصونیت آهنین را کسانی دارند که در پرونده قضائی محکوم می شوند و حکمشان، در دادگاه تجدید نظر تأیید و برای اجرا ابلاغ می شود، اما به طرزی عجیب اجرا نمی شود!

کسی مصونیت آهنین دارد که کراراً در مناظره ها، سایت ها، نشریات، و حتی تریبون مجلس  و سایر تریبون ها انواع و اقسام تهمت ها و افتراها و نسبت های اثبات نشده مطرح می کند اما …
مصونیت آهنین را کسی دارد که به رأی ۱۰ نفر از ۱۲ نفر اعضای شورای نگهبان حداقل صلاحیت ها را برای تأیید شدن ندارد، اما در نهایت با … تأیید می شود. و نتیجه آن چنین می شود که در مجلس قاضی شرع شده و حکم اعدام صادر می کند و کسی فریاد اعتراض سر نمی دهد. کسانی مصونیت آهنین دارند که بلدند افکار عمومی را به تعبیر خودشان همانند خبرنگاران ضربه فنی کنند البته با روش های منحصر به خود و دوستانشان، که عقل و منطق و شرع آن را برای ما تجویز نمی کند.و…

قضاوت تاریخ در ما مورد ما چه خواهد بود؟ شاید در قسمتی از برهه تاریخی همچون دادگاههای سال ۶۷ ما را جزء جنایتکاران قضاوت کنند.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email