مفتیان معزول

گمان نمی‌کنم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اسلام، این‌چنین سخره عام و خاص شده باشیم؟!
کار مفتیان قوم و قم بدانجا کشیده است که اختلاس و غارت و ظلم و تعدی و خیانت و دروغ و تملق و چاپلوسی والیان و
غازیان را عفو و اغماض می‌کنند ولی سَرْج (زین) موتور و دوچرخه را بر بانوان مکروه و تماشای بازی ذکور را حرام می‌خوانند!
کجاست آن فقيه مست (مست هشیار و رها از هر دو عالم) که فتوا دهد :
که می حرام ولی به زمال اوقاف است.
اللهم إنا نشكوا اليك فقد نبینا و غيبة ولينا و تظاهر الزمان علينا

پ.ن: نمی‌دانم این مفتیان مفت‌خوار، زنهار امام صادق عليه‌الصلاةوالسلام ( در حدیث عنوان بصری) را نشنیده‌اند؛ واهرب من الفتیا کفرارك من الاسد.
گوئیا باور نمی‌دارند روز داوری
کاین همه مکر و دغل در کار داور می‌کنند؟!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email