مقدس یا رئیس جمهور انتخاب با شماست

در وطن مألوف ، طرف گفته رئیس جمبور، پا منقل خرکیفه میکنه و غم رعیت اش نیست!
فوری شاکی شدن «چرا به رئیس جمبورمملکت توهین کردی؟ »
الان تو کل دنیا رجال سیاسی و دولتمردان کمتر از کوکائین نمی کشن ؛اونوقت تو به شیخ حسن فریدون توهین می کنی ، میگی افیون میکشه؟! الان خود رعایا هم دیگه تریاک نمیکشن اینقدر که قاطی داره…؟!
القصه، امروز این طلبه مهاجر از قم (وطن مالوف) به رم ( فرانسه آزادی،برابری،برادری) در وطن میزبان این دیالوگ آزاد حضرت گاو و حضرت اجل اشرف افخم ، جناب حمار «اجلّه الله»
را مشاهده فرمود و تازه فهمید ای دل غافل! تو این چهل و دوسال ، چقدر به جمهوری فرانسه شبیه تر شده بودیم و غافل و ناسپاس بوده ا یم؟!

جناب گاو: من می خوام برم هند تا مقدس بشم!
(همینجا این طلبه مهاجر به جناب گاو فرانسوی خرده میگیرد چرا «هند؟!» چرا نمیری «قم؟!» تازه تو هند بهت رای نمیدن ولی تو قم میشی والی و غازی و قاضی و مستوفی و وکیل و وزیر !)

جناب خر: « ولی من میخوام برم فرانسه بشم ريیس جمهور!»

اینجا دیگه من کم آوردم!
الان نمیدونم وطن مالوف آزادی بیان بیشتره یا وطن میزبان؟!
البته به جناب خر خرده نمیگیرم چرا نمیری طهرون؟! چون میترسه اگه شد رئیس جمهور اونوقت بهش توهین کنن بگن :
« ريیس جمهور ما به جای یونجه کاه می خوره!»
و اطرافیان هم مصر باشن توهین کننده باید مجازات بشه! اگه مجازات نشه برجام مون خرجام میشه؟!
اونوقت، دیگه جناب خر هرچی هم اهل تساهل و مدارا باشه این یکی توهین رو دیگه نمیتونه تحمل کنه

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email