منظومه‌ی آیت‌الله سیستانی؛ یادآور منشور جنبش سبز

✍ کلمه – اردشیر امیرارجمند:

آخرین پیام آیت الله سیستانی حاوی اصول بسیار مهمی درباره رابطه دین و حکومت است. سخنان ایشان در مورد مشروعیت مردمی حکومت، ضرورت انتخابات آزاد و شفاف و لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم و حمایت از آن، منظومه‌ای گرانبها و کم‌نظیر در جهان اسلام است که در قالب گزاره‌ای تجویزی بصورت کاملا شفاف و بدون ابهامِ رایج و شایع میان علما، از جانب مقبول‌ترین مرجع کنونی جهان تشیع بیان شده است.

قرائتی از اسلام و تشیع که منشور جنبش سبز نیز با آن کاملا انطباق دارد: «حکومت مشروعیتش را -غیر از نظام‌های استبدادی- فقط و فقط از مردم کسب می‌کند و غیر از مردم هیچ کس به آن مشروعیت نمی‌دهد». این قاعده‌ای بسیار روشن و تعیین کننده است. به عبارت دیگر مشروعیت حکومت در زندگی اجتماعی و سیاسی مردم در هر جای دنیا از جمله در کشورهای اسلامی با هر عنوان و نامی فقط و فقط یک پایه و مبنا دارد و آن هم رای و اراده ملت است؛ از این رو، هیچ مبنای هم عرض یا مافوق دیگری تحت هر عنوانی از جمله نظر یا اراده ولی فقیه یا نماینده امام معصوم مشروعیت ندارد.و اگر غیر از این باشد آن نظام، نظامی استبدادی است.

«اراده ملت در نتیجه رای‌گیری سراسری تجلی می‌یابد و این در صورتی است که رای‌گیری شفاف و عادلانه اجرا شود». آیت‌الله سیستانی به صراحت مکانیزم بیان “اراده ملت ” را انتخابات ازاد و عادلانه میداند. انتخاباتی سراسری با حق برابر همه شهروندان بر اساس قانونی مورد اعتماد مردم؛ هم در اجرا و هم در نظارت.

به نظر آیت‌الله «تصویب قانونی که نظیر چنین فرصتی را به رای دهندگان ندهد، قابل قبول نیست و بی‌فایده است». به عبارت دیگر هیچ نهادی حق وضع نظارتی از نوع نظارت استصوابی را ندارد. نظارتی که با امتناع بیان آزاد اراده ملت، انتخابات را بی فایده میکند و موجب زوال مشروعیت حکومت می‌شود.

ضرورت شناسایی، رعایت و حمایت از حق اعتراض مردم، حلقه‌ای دیگر از این منظومه است. همه نیک میدانند حق انتخاب و حق اعتراض دو روی یک سکه‌ و مکمل یکدیگراند. حق اعتراض، مکانیزم مردمی پاسداری از حق انتخاب و اراده ملت و ساز و کارهای دموکراتیک است تا نگذارد قانون، خود حربه خشونت شود و مشروعیت‌بخش ظلم و استبداد باشد. تردیدی نیست که تاکید بر ضرورت پرهیز از خشونت از جانب مردم و حکومت و همچنین حفظ استقلال و اجتناب از مداخله خارجی هم از نکات مهم این منظومه است. منظومه‌ای که بارها در بیانات رهبران جنبش سبز و منشور آن تکرار شده است.

Print Friendly, PDF & Email