نشستی هم‌اندیشانه در مذمت انتخابات

رضا بهشتی معز

واعظی خوش‌آواز در کتابخانه و مرکز اسناد “مجلس شورا” نشستی هم‌اندیشانه در مذمت انتخابات برگزار کرده تا آسیب‌های “صندوق رای” این بلای جان ولایت شناسایی شده و برای ساماندهی و ارادت‌بندی همه گرایش‌ها زیر عمود خیمه انقلاب چاره‌اندیشی شود.

این “مقام مجلس شورا” چاره را در وصلت صندوق‌های رای با اصل اصیل و فصل قویم “بیعت” دانسته و افزوده که قرار از اول چنین نبود و سقف خلافت بر ستون بیعت بود و اساسا ما را چه به انتخابات !خب البته پیداست که این مجلس با آن تایید محکم رهبری، ماموریتی جز تمهید منویات معظم برای صعود جمهوریِ بدنام به ملکوت ولایت عظمای الهیه ندارد اما چرا نقشه هدم انتخابات در خانه ملت !

چنین نشستی می‌شد در یک مرکز غیرانتخابی یا ولایتی/خلافتی برگزار شود نه درجایی که ظاهرا منسوب به مردم است و وظیفه اعمال و اجرای اراده عمومی را دارد. مثل اینکه با بودجه شورای مدیریت یا جامعه مدرسین نشستی در فیضیه برای برچیدن حوزه‌های علمیه برگزار شود یا همایشی در بیت رهبری برای خاتمه نظام ولایت و اعلام کامل جمهوری !

هرچه فروماندگی دولت در کار خویش و خفت رای جمهور بیشتر است، شوق شتابناک اهل ولایت و ذوق خلافتـیان در خلق شعبده‌های بدیع، بیشتر !

گزارش کامل خبر را اینجا بخوانید.

Print Friendly, PDF & Email