نظام سركوبگر و رئيس آن علي خامنه اي تاب تحمل هيچگونه تشكل مستقل را ندارد

ابوالفضل قدیانی

روز دوشنبه دوم تيرماه خبر دستگيري شرمين ميمندي نژاد بنيانگذار جمعيت خيريه امام علي، مرتضي كي منش و كتايون افرازه دو تن از مسئولان اين جمعيت و پلمپ دفتر جمعيت خيريه توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام شد .

جمعيت خيريه اي كه طي دو دهه فعاليت يك موضع سياسي هم اتخاذ نكرد. نهادي كه تمام توان و انرژي خود را مصروف خدمت به بينوايان، درماندگان و مستضعفان مي كرد و بار عظيمي را براي تخفيف درد و رنج مادي و معنوي مظلومان تهي دست به دوش مي كشيد . در اين مسير شريف و انسان نواز هزاران نفر جمعيت خيريه را همراهي مي كردند و ياري مي رساندند . هر جا زلزله و سيلي رخ مي داد جمعيت در آنجا حاضر و كمك رساني مي كرد . در سيل سال گذشته بسيار فعال ظاهر شد .

از آنجا كه نظام سركوبگر استبداد ديني و رئيس آن علي خامنه اي تاب تحمل هيچگونه جمعيت، گروه و تشكل مستقل و معتبر فعال سراسري را ندارند جمعيت نيكوكار و غير سياسي امام علي را هم نتوانستند تحمل كنند .

مستبد امروز ايران و اصحاب استبداد در اين روزها به شدت هراسان و مضطرب از حركت اعتراضي مردم و اوج گرفتن جنبش مسالمت جو و خشونت پرهیز آزادي خواهانه، عدالت طلبانه، ضد ظلم و اختناق به سر مي برند. جمعيت امام علي با تلاش وافر خود در كمك رساني به محرومان سرمايه و اعتبار اجتماعي قابل توجهي بدست آورده است . علي خامنه ای و بازوان سركوبگرش نگرانند كه اين سرمايه اجتماعي روزي به سرمايه سياسي تبديل شود و از اين طريق خطري متوجه نظام سلطه گردد چرا كه خودكامگان همواره در ترس و وحشت از دست دادن قدرت، روزگار مي گذرانند لذا از ترس مرگ دست به خودكشي مي زنند.

اين سركوب ها و پرونده سازي ها ،اين گسترش سیستماتیک فساد ، اين احكام ظالمانه كه توسط دادگاه هاي غير قانوني وفرمايشي و قضات دست نشانده صادر مي شود از جمله حكم اعدام سعيد تمجيدي ، محمد رجبي و امير حسين مرادي سه جوان مظلوم بي پناه از دستگير شدگان خيزش مردمي آبان ٩٨ كه به فرمان مستبد امروز ايران علي خامنه اي به شيوه اي بيرحمانه و خونبار سركوب و حداقل به (اعتراف حكومت )صدها نفر كشته شدند كه البته آمار حقيقي بيش از اينهاست .

اين ها و ده ها و صدها نظير اين ظلم ها و بيدادها نوعي خودكشي است كه نظام نامشروع ولايي آن را مدام تكرار مي كند چرا؟ چون در ميان مردم منفور و فاقد پايگاه است و نيز گرفتار تناقضات خود ويرانگري است كه از آن گريز و گزيري ندارد . اقتضاي حكومت هاي استبدادي ، ايدئولوژيك، مادام العمر ضدعلم و توسعه ، ناكارامدي ،سوء مديريت مزمن ، مخالفت با شايسته سالاري و روي آوردن به حامي پروري، پخش رانت و بكار گماردن افراد فاسد ،سالوس ومتملق است همچنان كه به عيان شاهديم لذا قادر به حل هيچ مشكلي از مشكلات عديده اي كه خود ساخته است نبوده و نخواهد بود.از یک سو نارضایتی،استیصال ،انزجار و خشم مردم روز افزون گردیده است ‌.

از سوی دیگر خود كامهٔ ايران به هيج وجه نمي خواهد دست از اين قدرت جهنمي بردارد لاجرم براي بقاي سلطهٔ غاصبانه ي خود بر اين ملت و كشور به معترضان و مخالفان و منتقدان هجوم می برد و سركوب را شدت مي بخشد و به منظور زهر چشم گرفتن و ايجاد رعب و وحشت در راستاي استراتژي نصربالرعب تلاش مذبوحانه اي به كار مي برد شاهد زنده ي آن همين سخنان محمد رضا حبيبي رئيس دادگستري اصفهان پیش از خطبه های نماز جمعه مبني بر حكم اعدام ٨ نفر از دستگير شدگان خيزش اعتراضي آبان ٩٨ كه هراس از جنبش اعتراضي مردم سر تا پاي سخن وي را فراگرفته بود .

قطعا اعدام محكومان دادگاه هاي فرمايشي غير قانونى و جنايتى است آشكار . اين اقدامات و تهديدات رسوا به داد نظام استبداد دينى و رئيس آن علي خامنه اى نخواهد رسيد بلكه آنان را بيشتر در باتلاقى كه افتاده‌اند فرو خواهد برد و پرونده‌ای سیاه تر و قطور تر از قبل برایشان باقی خواهد گذاشت .آنچه آوردم همه تکرار مکرر است چون درد محرومان،تهیدستان،غارت شدگان و ستمدیدگان مکرر است.

باز تکرار می کنم علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی به دلیل اصلاح ناپذیر بودن و تحمیل هزینه‌های کمرشکن به ملت ایران که بخش اعظم آن غیر قابل جبران است باید بروند .

مستبد امروز ایران اگر برای حفظ حکومت نا مشروع و غاصبانهٔ خود سماجت ورزد مردم با قیام خود او و نظام جمهوری اسلامی را کنار خواهند گذاشت و حکومت جمهوری دموکراتیک سکولار تشکیل خواهند داد اما کم هزینه ترین و مسالمت‌آمیز ترین روش تغییر حکومت کنار رفتن داوطلبانه علی خامنه ای و برگزاری رفراندوم تغییر نظام و جایگزین شدن نظام جمهوری دموکراتیک سکولار می باشد .به امید روزی که کشور و ملت ایران از شر مستبد و استبداد و اصحاب آن خلاص شوند.

Print Friendly, PDF & Email