هشدارگروهی از فعالان و روشنفکران ایرانی

گروهی از فعالان و روشنفکران ایرانی با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از “پنهانکاری” و چگونگی مدیریت بحران کرونا در ایران، هشدار داده‌اند که این بحران گروه‌های کم درآمد را با مشکلات بیشتری روبرو می‌کند و برای مواجهه با آن آغاز “تغییر ساختاری” ضروری است.

در این بیانیه خطاب “به اراده و آگاهی عمومی” منتشر شده، امضاکنندگان هشدار داده‌اند “بی‌تدبیری توأمان کوتاه‌مدت و ساختاری برای مقابله با بحران و سال‌ها اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، وضعیتی اسفناک در برابر ما ترسیم کرده است.

خبر کامل را اینجا بخوانید.

Print Friendly, PDF & Email