هم‌چنان در وصف اهل الله

ایام مناظرات تلویزیونی ۸۸ بود که فرزند شهید رحمان استکی به بنده (محمد امجد) زنگ زد و اظهار داشت: « يك نقل قول عجیب از حاج آقا (آیةالله محمودامجد) شنیده‌ام!» گفتم تعریف کن ببینم چیست؟ گفت: حاج آقا گفته هرکس به احمدی نژاد
رأی بده فاسق است! فوراً تکذیب کردم و گفتم محال است يك همچون تعبیری از حاج آقا صادر شده‌باشه. گفت : یقین دارم! گفتم من هم بر اساس “تناسب حکم و موضوع ” يقين دارم چنان کلامی از دهان يك طلبه مبتدی (والبته باتقوا) هم خارج نمی‌شود؟ گفت : الآن خودم می‌روم منزل حاج آقا و می‌پرسم! (دفتر کار فرزند شهید نزديك منزل ایشان بود)
رفت و بلافاصله برگشت و زنگ زد: «بدتر شد! گفتم چه شد؟! گفت : آقا یه حرف بدتری زدند! گفتم نقل کن! « آقا فرمودند: ” اگر هرکدام از ما عمامه به سرها، بعد از این مناظره، مردم را دعوت به رأی به احمدی‌نژاد بکنند فاسق اند!”» فوراً گفتم ، بله حالا درست شد! تعجب کرد چطور؟! گفتم بنده یقین داشتم ایشان آن حرف باطل را محال است که بزند ولی این حرف بر اساس تناسب حکم و موضوع صحیح است و حرف ایشان می‌تواند باشد! گفت: در فيسبوك مطرح کنم؟ گفتم تردید نکن! سیل تلفن‌ها به سمت دفتر- منزل بنده سرازیر شد! همه می‌پرسیدند: با این حساب تكليف آقای خوشوقت و صدیقی و کذا و کذا چه می‌شود؟!
عرض کردم :”تکلیف‌شان روشن شد! اگر دین و وجدان داشته باشند این نهیب و انذار این مردخدا تکان‌شان می‌دهد…..
ایشان بعد از آن انتخابات مزوّر و بگیر و ببند و بزن و بکش عمله اكره سلطان به قم رفت به عنوان اعتراض و نزد دوتن از بزرگان قم اظهار داشت: از تلویزیون نظام پنج دقیقه فرصت بخواهید تا بنده جلوی دوربین عمامه‌ام را بردارم! من خودم نخواستم این عمامه سرم باشد! بر سرم گذاشتند به عنوان نوکری امام صادق (ع) ولی حالا به عنوان اعتراض می‌خواهم خودم را خلع لباس کنم! مرحوم آیةالله موسوی اردبیلی گریسته بود و حضرت آقای جوادی فرموده بود:” دیگران باید عمامه‌شان را بردارند ، نه شما!” وبعد فرموده بود: كن في الفتنة کابن اللبون!
وقتی ایشان این قول حضرت آقای جوادی را برای بنده نقل کرد( بنده در قم بودم ولی حضرت والد راضی نشد همراه‌شان باشم !) بنده خدمت ایشان عرض کردم: شما باید به حضرت جوادی آملی می‌گفتید: خطاب امیرالمؤمنین به امثال شماهاست! شما باید ابن اللبون باشید که نیستید؟!
و ایشان پرسید:
چطور؟
و بندہ عرض کردم: بدلیل لاظهریرکب و لا ضرع یحلب! باید به آقای جوادی گفته می‌شد الآن این نظام ظالم از گرده چه کسی بار می‌کشد و پستان چه کسی را می‌دوشد؟! حضرت والد این سخن بنده را پسندیدند و قدری نادم بودند از این‌که مانع شدند همراه ایشان باشم.
مردان‌ خدا‌ پرده‌ پندار‌ دریدند

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email