هم عصر سلطنت هم عصر ولايت

✍عبدالرضا داوري

‏دکتر غلامعلی حدادعادل تا سال ۱۳۵۷ در جوار جناب سیدحسین نصر، رییس دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی، کارآموزی کرده اند تا بتوانند امروز ۱۹ سمت را در جمهوري اسلامي برعهده داشته باشند.
هم عصر سلطنت و هم عصر ولایت، از توانمندی و خدمات دکتر حدادعادل بهره مند بوده اند.

مساله این توئیت سید حسین نصرنیست. اتفاقا پروفسورنصر را انسان شریفی میدانم که اگرنان پهلوی راخورد، بدنبال سهم و نان درجمهوری اسلامی نبود.

برگرفته از کانال سحام نیوز

Print Friendly, PDF & Email