ویروس کرونای سکولار

ایشون عباس موسوی «مطلق» اند که بدجور ویروس کرونای سکولار سگ صاحاب لامصب « مقید» شون کرده ماسک بزنن و خلق الله رو پند و اندرز بدن!ما رعایای پاپتی باید خدا رو شاکرباشیم که این ویروس کرونا سکولاره و مث موشک هامون ولائی نیست! اگه خدای ناکرده این «ویروس چینی» در مملکت «ماتحت چینی» مث موشک های روسی/چینی/کره ای ، ولائی عمل می کرد ؛ فقط ما رعایای پاپتی رو قربانی می کرد ولاغیر.

یه جا هم که این سکولار اومد قاتوق نون مون بشه این «مطلق» های «مقید » می خوان کوفتمون بشه.همه جای مملکت رو از سیاست گرفته تا اقتصاد و از فرهنگی تا سرهنگی و از موشکی تا پوشکی و از «هم چینی، هم روسی، جیب بری عیسلامی » ( شعار سردر و.ا.خ) گرفته تا قمم جبال و بطون اودیه واز «آسمان و ریسمان» گرفته تا «همه تپه های مملکت » رو “ولائی-عیسلامیزه “ فرمودین و مساحت کشور رو به کیلومتر مکعب تبدیل کردین و رعیت صداش درنیومد؛ اونوقت تا به برکت «چین و ماهان » یه ویروس «سکولار » نصیب این رعیت فلک زده شد صداتون دراومد؟!این «مطلق» های « مخبط» هم خیلی خیلی بخیل و چشم تنگ اند واللا به مولا!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email