پیامی از قم: «درپناه امام زمان باشید به خاطر این شرف حقگوئی تان»

در لایو دیشب با محمد غلام ابوالفضل ، پیامی از قم دریافت شد و بنده و حضرت محمود احساس کردیم در خراب آباد شهر بی تپش هنوز وجدان های بیداری هستند که قدر گوهر بدانند!
خطاب به بنده و حضرت والد معزز نوشته بود:
«درپناه امام زمان باشید به خاطر این شرف حقگوئی تان»
این وجدان بیدار ، همسایه عزیز الله قصاب شهیدبود که (چهل سال پیش) به جرم زنای محصنه؟! و زنای با همه محارم ؟؟؟!!! اعدام شد و بازماندگان داغدارش حتا اجازه مجلس ختم در مسجد محل را نیافتند( قم، کوی آیه الله مرعشی نجفی ، که اکثر ساکنان این کوی معممان بودند! ) معممان ای که با سقوط نظام ستمشاهی پهلوی بر عِرض و جان و مال و ناموس رعیت سلطه یافتند و بسان دوالپا همچنان رعیت را اسیر خود کرده اند و هرگز قصد پایین آمدن از گرده رعیت را ندارند!

محمودامجد از آنروز تا به حال ، منکر حکومت دینی در عصر غیبت معصوم ع بوده و اعدام نکنید!
ندای وجدان بیدارش بوده، هست و خواهد بود.

درگورستان قم و قم ، که موطن و مسکن میت الاحیاء است ،ندای وجدان امثال حضرت محمود هرگز شنیده نمی شود.

پ.ن:

لایو امروز ، همچنان در تببین معیارها و آموزه های اخلاقی حضرت محمود سلام الله علیه
برای مردم ستمدیده ای که چهل سال است اسیر قوم برگزیده خدایند.
@mohamad_gholamabolfazl

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email