چرا ایران تونس نشد؟!

یکی پرسیده :چرا ایران تونس نشد؟!
منظورش واضحه البته! می‌خواد بگه چرا در تونس خودسوزی اعتراضی يك دست‌فروش تونسی منجر به رژیم چنج شد؟! ولی تو مملکت ما، اگه ده‌ها و صدها معترض دست از جان شسته، مثل سحر خودسوزی
کنند؛ كك کسی نمی‌گزه هیچ! رژیم دمب کلفت‌تر هم می‌شه؟! و اما ، جواب این رعیت به تماشا نشسته صم بكم: نسل جوان فعلی هم‌چنان در حال بازپرسی و استنطاق از نسل منقرض ما ( نسل شورشی قبلی!) است که چرا انقلاب کردین؟ مگه مغز خر خورده بودین؟!
پ.ن: گمان کنم نسل فعلی ، خوراك‌اش مغزخرمگس شده که این‌طور داهیانه و خونسرد به نظاره جور و جهل از ما بهتران نشسته و منتظر است مگر “دستی از غیب برون آید و کاری بکند!”
گسست نسل‌ها است.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email