چهار بی، چارB

بيش از يك سال ديگر به انتخابات بعدى آمريكا نمانده و چنانچه ايران خويشتندارى كند و به دام چارB نيفتد ؛ هم ترامپ بازنده انتخابات بعدى خواهد برد و هم چهار”بى” طرفى نخواهند بست! كينگ بى بى=بنجامين نتانياهو، جانى! بولتون ينگه دنيائى، بن سلمان بربرى سعودى و بن زائد اماراتى

رونوشت:

جنگسالاران خام داخلى كه خام انديشانه گمان مى كنند جواب جنگ_طلبى دشمن كوبيدن متقابل بر طبل جنگ است !

ازمرحوم حسینعلی راشد يزدى نقل شده است:

دونفرعاقل هيچگاه با هم نمى جنگند! و بعد ادامه داده بود:

حتا اگر يكطرف عاقل باشد جنگ رخ نخواهد داد!

Print Friendly, PDF & Email