چه می خواستیم و چه شد!

دادستان مشهد: اختیارات دادستان از اختیارات خدا به اندازه یک بند انگشت کمتر است!؟

دادستان مشهد با اشاره به ورود این دادستانی به موضوعات مختلف اعلام کرد که «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کمتر است».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامعلی صادقی در یک سخنرانی گفت: «یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است».

پیش از این تعدادی از برنامه‌های سیاسی و فرهنگی از جمله کنسرت‌های موسیقی در شهر مشهد با دستور دادستان این شهر لغو شده است.

پی نوشت:

امام خمینی: یکی از انگیزه هایی که دیکتاتوری پیش می آورد این است که دیکتاتورها می بینند ملت همراهشان نیست [نتیجتا] اعمال دیکتاتوری می کنند… آن روزی که شما احساس کردید می خواهید فشار به مردم بیاورید بدانید که دیکتاتور دارید می شوید.

صحيفه نور، جلد ۱،ص ۵۹۲

تو خود مفصل بخوان از این مجمل!

اختیارات فقط به اندازه یک انگشت با خدا!

دیکتاتور ها ، دیکتاتور زاییده نشده اند بلکه حتی ابتدا با رأی مردم بر سریر قدرت آمده اند سپس به دیکتاتور تبدیل شده اند.

مجتبی ناظری


Print Friendly, PDF & Email