کاندیدای جایزه صلح نوبل

و چه می‌شد اگر عقلای کمیته صلح نوبل، نام آقای سیستانی را در شمار نامزدهای اصلی این جایزه می‌آوردند ؟ و چه ظرفیت و شخصیتی امروز وجیه‌تر، هوشمندتر، خردمندتر و منصف‌تر از او برای حل مناقشات خاورمیانه پرآشوب سراغ داریم !
آدمی که از مرزهای طایفی، ملی، قومی و زبانی عبور کرده، اهل نمایش نیست، نمونه دانش و وارستگی است، آزاد از قدرت ظاهر و در اوج قدرت باطنی است و بنظرم با بینشی استثنایی بر دهها برنده جایزه نوبل شرافت چندسویه و امتیاز چندگانه دارد، امروز سرمایه این منطقه بحران‌زده است و باید از اقتدار و شخصیت او سود جست. یک نگاه اجمالی به این منطقه بحرانی (عراق. سوریه. یمن. عربستان. هندوپاکستان. افغانستان. ترکیه. مصر و …) بیندازیم و ببینیم چقدر یک شخصیت فراملی و فرادینی چون او غنیمت است. مواضع اخیر او در بحران عراق و مسایل منطقه و آگاهی و هشیاری او نسبت به تحولات جاری، در بین رجال خاورمیانه، کم‌سابقه است. خاورمیانه با بازیگران کم‌ بُنیه و مدعی، ثروت سرشار و رقابتِ مُزمنِ تنظیمی از بیرون، روزگار خوش نخواهد دید. گاهواره انبیای جهان و این موزاییکِ طوایف و فِرَق، یک عقل اشراقی/انسانی برتر می‌خواهد. صلح دوستان جهان فضا را برای نقش‌های کلان‌تر “سیدعلی سیستانی” باید باز کنند، او مقدمه خوبی حتی برای مشق دمکراسی‌های بومی است.

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email