کرونا» خطرناک‌تر است یا «بی‌اعتمادی به مسئولین»؟

روزنامه جهان صنعت ۴اسفند۹۸

نگرانیها و ترس‌های پی‌در‌پی ناشی ازحوادث ناگواراخیربر روی روحیه بسیاری از هموطنان اثرات منفی گذارده است. بیش از کرونا، شایعاتِ درمیان مردم‌ و فضای مجازی باعث نگرانیها شده.برخی ازشایعات عبارتند از:«مسئولین بواسطه آنکه خللی درامرشرکتِ مردم درانتخابات پیش نیاید،وجود کرونا رو پنهان کرده بودند اما فوت دوتن مبتلا به ویروس درقم،پنهان نگه داشتنِ بیشترراغیرممکن میسازد؛آمارواقعی مبتلایان و فوت شدگان خیلی بیشترازآنست که مسئولین میگویند،…»
حتی اگرهیچکدام این  شایعات حقیقت هم نداشته باشند، اما نفس اینکه چنین شایعاتی درمیان مردم رواج دارند بیش ازخود کرونا مایه نگرانی و پریشانی بسیاری ازهموطنانمان شده است. تبِ نگرانی کرونا چند روز وحداکثردو، سه هفته دیگرفروکش خواهد کرد اما معضل «بی‌اعتمادی به مسئولین» وبه گفته‌ها وآماروارقامشان ادامه خواهد داشت. چرا چنین شده؟آیامردم مقصرند که به شایعات توجه میکنند یا مسئولین که باعثِ بی‌اعتمادی مردم شده‌اند؟

اطلاع رسانی مسوولان درهرکشوری ازحوادثِ ناگوار میبایستی دست کم برای درصد بالایی ازشهروندانشان قابل قبول بوده و ازنگرانی واضطرابشان بکاهد. اما متاسفانه این قاعده کلی مدت‌هاست درایران ازبین رفته. مواردناگواری بوده اند که پاسخ مسئولین بعدا معلوم شده نادرست وحقیقت چیزدیگری بوده.
راه دورنرویم،چند درصد ازمردم به اخبارصدا وسیما و رسانه های حکومتی اطمینان دارند؟ چرا اینقدرفضای مجازی درجامعه ما نفوذ پیدا کرده واهمیت یافته؟آیادرکشورهای دیگرهم امثال”شبکه های فارسی زبان” اینقدرازمحبوبیت واعتماد عمومی برخوردارند؟جوامع توسعه یافته بکنار،آیا درکشورهای همجوارمان همچون افغانستان،پاکستان یا ترکیه،مردم برای اطلاع ازاخبارجامعه خودشان به شبکه های برون مرزی مراجعه میکنند یا فضای مجازی درآنها اینقدرجایگاه دارند؟

آنچه از ویروس کرونا برای یک جامعه خطرناک‌تراست، بی‌اعتمادیِ شهروندان به مسوولان وشبکه‌هایِ اطلاع رسانیشان است. حتی اگر روزی دولتمردانمان بخواهند رهنمودی که به خیروصلاح همگان باشد بدهند ازآنجا که حکایت چوپان دروغگو را پیدا کرده‌اند بسیاری به روایت‌هایشان اعتماد نمیکنند. مسئولین ما بجای تلاش در بازسازی اعتماد عمومی، هنرشان این بوده که فضای مجازی را فیلترو برروی ماهواره ها پارازیت بیاندازند.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید.

Print Friendly, PDF & Email