کلكم‌ راع‌ و كلكم‌ مسئول‌ عن‌ رعيته

كلكم‌راع‌وكلكم‌مسئول‌عن‌رعيته

مرحوم امام خمینی (مانند مرحوم مدرس) بر اساس این دکترین (آموزه)، به سپهر سیاست پرداخت و گمان می‌کرد چنان‌چه حاکم ، مومن (خداترس) صائنا لنفسه ( مرد خدا و نه مرد هوی) و
منتخب ملت باشد ؛ کار ملك و ملت بر اساس این آموزه نبوی شریف سامان می‌یابد …
” و ما كان لنبي اذا يتمنى الا أن القى الشيطان في امنيته” و

ورث من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وأتبعوا الشهوات.
خلف به سکون وسط‌، وارث ناصالح را گویند بر خلاف خلف که وارث صالح باشد؟ سلام خدا بر آقامحمدرضاحكیمی که کل این پروسه را (تمنای حکومت صالح ، از افلاطون و فارابی و مدرس و خمینی تا به امروز را) ، در يك جمله بیان کرده است!
ماوقع لم يقصد و ما قصد لم يقع!
اسلامشاهي أموی ننگت باد!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email