گرداندن اشرار!

گرداندن مجرمان یا متهمان در محل وقوع ماجرا که پلیس آن را “طرح گرداندن اوباش و اراذل” می‌نامد با انتقادهای بسیاری روبرو شده است.

حالا که اینگونه خشونت ورزیدن علیه شرور ! مطالبه راهبر است ؛ رعایای مفلوک و زبان بریده از اعلیحضرت ظل الله استدعا دارند آن معمم شرور بی همه چیز را که مسبب اسیدپاشی به دخترکان اصفهانی بود مشتهر* ، خلع لباس و نفی بلد کند !

پ.ن:
از آنجا که سبب ( أعنی بوق جمعه بی همه چیز اصبهان ) «أقوی از مباشر» ( اسید پاشان خودسر!) است و بازداشت و کیفر مباشرخودسر در ممالک محروسه ، ممتنع و مستحیل است ؛ اعلیحضرت با صدور فرمان ملوکانه این دم و دستگاه خرپرور بوق جمعگی را منسوخ کند و ابواق مشوق خشونت را مانند همین اشرار مشتهر کنند
سابق بر این مجازات اشتهار ، این مقدار خشن نبود که عمال بولیس سلطان صاحبقران تحت عنوان « مبارزه بااشرار درلبیک به مطالبه راهبر» اینگونه شرارت و خشونت بورزند.
در قدیم الایام ، کیفر اشتهار، به حکم حاکمان اسلام ، با «وارونه سوارکردن مجرم برپشت درازگوش » و گرداندان در شهر در معیت یک جارچی صورت وقوع می یافت ولی امروزه که صدا وسیمای رعایا هم در دستان با کفایت حاکم مالک الرقاب است ؛ نه نیازی به زحمت درازگوش است ونه نیازی به پاره شدن حنجره جارچی سلطان اسلامپناه.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email