گرپرده برافتد نه تو مانى و نه من!

.

“گرپرده برافتد نه تو مانى و نه من!”

جواب ( تهديدضمنى) لاريجانى به حضرت آيةالله يزدى را در همين يك مصرع مى‌توان خلاصه كرد!

پ.ن:
از آنجا كه پرده‌دار، نظاميان و خفيه نويسان‌اند ؛ پرده! “به فرموده” بالا و پايين مى‌شود!
شمشيرداموكلوس بالاى سر همه است !
اين طلبه مهاجر از دارالكفر، به همه ارباب عمائم دين به دنيا فروش كافر ام!
لااعبدماتعــــــــــــــبدون .
امّا، در نزاع باطل ارباب بى مروت دنيا، بى موضع نيستم!الموقف سلاح والمصافحة_اعتراف!( = موضعگيرى سلاح ماست و دست دادن، اعتراف به ظلم است!” كلام جاودانه شهيد شيخ راغب حرب لبنانى خطاب به افسر ارتش اشغالگر صهيونيست!)

بنابر اين ، در مجادله و مچ‌گيرى ميان يك شخصيت انقلابى استخوان‌دار حوزه( رغم همه نقدهاى سازنده‌اى كه بر ايشان وارد است)و يك نازپرورده تنعم جاه طلب از گرد راه رسيده و به مزدورى بركشيده شده وقيح و فاسد و مفسد نمى‌توان به گوشه‌اى نشست به تماشا!
الموقف سلاح
حتا ، تظاهر به بيطرفى در اين منازعه، ظلم به حقيقت است و اعتراف به باطل !
چون بسى ابليس آدم روى هست
پس به هر دستى نشايد داد دست!
حسنه‌اى در آيت الله يزدى هست كه رافع همه سيئات‌اش مى باشد؛ان الحسنات يذهبن السيئات .
بنده ، فقط به خاطر آن يك حسن ، جانب آيةالله يزدى را مى‌گيرم و همه اعضاى ريز و درشت جامعه مدرسين و مجمع محققين و مدرسين و كذا و كذا را در اين منازعه اهل هوىٰ مى‌بينم كه گمان باطل برده‌اند يزدى چون به پايان عمر سياسى و حيات دنيوى‌اش نزديك است؛ لابد مى‌توان به تبعيت از سليقه عوام، وى را آماج سنگ و چوب و سنان سب و طعن ارباب بى مروت دنيا قرارداد!
اهل دنيا ازكهين و از مهين/ لعنة الله عليهم اجمعين

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email