یا زنگی زنگ ، یا رومی روم!

سلام خدا بر حضرت بهزاد، مجاهد نستوه
ضمن ابراز ارادت به ایشان ، بنده باید عرض کنم: « اشکال اصلاح طلبان در “بلندبلند فکردن” نیست! اشکال کار حضرات مدعی اصلاح که هم خدا (کدخدا) را می‌خواهند و هم خرما! در تمجمج است؟! تمجمجی که هم کدخدا را ناخشنود و پرتوقع می‌کند و هم خرما را زهرمار اسلاهتلبان
پ.ن:
یا زنگی زنگ ، یا رومی روم! دورنگی تا به کی؟ یا مقیم کعبه شو، یا ساکن بتخانه باش

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email