نسخه انگلیسی قرنطینه

مارس 25, 2020 Moralsociety 0

بعد از مقاومت لجوجانه و جاهلانه رئیس جمهود روحانی و توجه نکردن به کارشناسان دلسوز نظام سلامت کشور، امر فرمودند که قرنطینه ( حکومت نظامی […]