ماجرای فشافویه

رئيسي: با موضوع قتل در زندان فشافویه برخورد قاطع و سریع می شود

۱. رئیس قوه قضاییه : نسبت به حادثه فشافویه از طریق دادستانی تهران و دادستانی کل با مامور کردن افرادی موضوع را بررسی کردم

۲. بحث جنایتی که آنجا رخ داده بررسی شد حکم قصاص قاتل صادر شده است
۳. کوتاهی مسئولین در زندان برای ما مهم تر است

۴. هیئتی را برای دلجویی از خانواده مقتول اعزام کردم و اعلام کردم ما خودمان مدعی خون آن مرحوم هستیم

۵. مسئولی که غفلت کرده باشد را حتما برکنار خواهیم کرد

۶. چرا باید زمینه وقوع چنین حوادث وحود داشته باشد.

برگرفته از کانال تلگرام سلام

Print Friendly, PDF & Email