خبرنگار یا بازجو؟

نوامبر 13, 2019 Moralsociety 0

بازجوي اطلاعات سپاه… رامین سیدامامی، پسر کاووس سیدامامی فاش کرده که علی رضوانی که در پوشش خبرنگار برای صداوسیما و برنامه‌های مانند ۲۰:۳۰ کار می‌کند، […]

ایماژ رقص

نوامبر 9, 2019 Moralsociety 0

✍مصطفی ملکیان هر انسانی یک ایماژ (تصویر) از زندگی در ذهن دارد که این تصویر بر رفتار او شدیدا تاثیر می گذارد. یکی زندگی را […]

تغییرات نهاد ازدواج

نوامبر 7, 2019 Moralsociety 0

✍مصطفی ملکیان نهاد ازدواج در طول تاریخ ۴ بار عوض شده است ابتدا چند همسری زنان بوده و تک همسری مردان بعد تبدیل شد به […]