*فاضلاب سیاسی*

آگوست 21, 2019 Moralsociety 0

پیری تعریف میکرد که در زمان قدیم تخلیه چاه به معنای امروزی وجود نداشت. هر وقت چاه فاضلاب پر میشد، تکه ای گوشت یا جگر […]

اَینَ تَذهبون

آگوست 19, 2019 Moralsociety 0

این آقامجید ما هم یکی از اون تحفه های نه‌طنزه! که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شه! ولی با همه می‌تونه پالوده بخوره! کثرالله امثاله!في […]