نامگذاری سال ۱۴۰۰

مارس 19, 2021 Moralsociety 0

آیت الله محمود امجد: «سبقت عفو برانتقام»، یعنی وظیفه دولت های معاصر را تخفیف مجازات اعدام به حبس سنگین بدانیم!اگر حق ولی دم انتقام (قصاص […]

بس کنید این جنگ زرگری را !

فوریه 1, 2021 Moralsociety 0

این دعوای برجام/ خرجام حیدرخان/نعمت خان مملکت هم عجب بلايی شده افتاده به جان رعیت فاقد نان،مسکن،واکسن،آزادی؟!جناب تاجزاده آزادیخواه! بس کنید این جنگ زرگری را […]