باطل السحر طلسم خشونت…

0

ازفیس بوک محمد جواد غلامرضا کاشی سیاست میدان انباشت و کاربست قدرت است. اما قدرت مثل طلا نیست که در یک معدن ذخیره شده باشد. […]

مدارا و مدیریت مومنان

0

عبدالکریم سروشApril 09, 2019 ایمان هر کس، تجربه‌ی منحصر به‌فرد و ملک خصوصی خود اوست. هر یک از ما تنها ایمان می‌آوریم همچنان که تنها […]

به یاد زنده یاد داریوش شایگان

0

محمد امجد: دوست عزيزى از ايران (برادر ايمانى‌ام پويان پروين) از بنده خواست خاطرهٔ شخصى خودم را از آن مرحوم در صفحات مجاز، «نشرحقيقت» دهم. […]

عید و نوشدن!

0

عبدالکریم سروش به تاکید باید گفت که نو شدن عیدانهبه معنای دقیق کلمه در بیرون وجود آدمی روی نمیدهد تا کسی از درون نو و […]