حدیثی با حاکمان

ژانویه 12, 2020 Moralsociety 0

گر قیامت را ندیدستی ببین عقل حیران که چه شورست وچه حال   تا فراق او عجب تر یا وصال میدانم که حاکمان ایران غرق سرور […]