حدیثی با حاکمان

ژانویه 12, 2020 Moralsociety 0

گر قیامت را ندیدستی ببین عقل حیران که چه شورست وچه حال   تا فراق او عجب تر یا وصال میدانم که حاکمان ایران غرق سرور […]

رسواییِ ملّی

ژانویه 11, 2020 Moralsociety 0

یک:آقا پوکه‌ی فشنگ می‌دانید چیست؟ پوکه فشنگ، قسمت نهایتا ۳سانتی‌متری انتهای فشنگ است که پس از شلیک گلوله، از تفنگ می‌پرد بیرون و دیگر ارزشی […]