آزادی مطلق اندیشه

مارس 5, 2020 Moralsociety 0

مصطفی ملکیان هیچ نیروی سیاسی، مذهبی و یا نیروی دیگری نمی تواند چیزی را نا اندیشیدنی کند. یعنی شما نمی توانید بگویید نیرویی در جامعه […]

كالجبل الراسخ !

آوریل 9, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: این چهره‌های نورانی و مصمم كالجبل الراسخ که می‌بینید  پاسدار اند؛  پاسدار تمامیت ارضی  حاکمیت ملی استقلال و آزادی میهن از یوغ اجنبی […]