اختلاف العلماء بلاء!

آگوست 23, 2019 Moralsociety 0

آیت الله غروی: بحث آیات یزدی و آملی لاریجانی اختلاف طلبگی نبود، آیت الله جوادی آملی در باره اختلاف علما فرمودند که این اختلاف ها […]

اَینَ تَذهبون

آگوست 19, 2019 Moralsociety 0

این آقامجید ما هم یکی از اون تحفه های نه‌طنزه! که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شه! ولی با همه می‌تونه پالوده بخوره! کثرالله امثاله!في […]

همان “دعوای طلبگی”!؟

آگوست 19, 2019 Moralsociety 0

از منظر این جوان ناکام! این قانقاریای فساد فراگیر نیست که آبروی نظام مغدس را برده؟! فقط اطلاع رعیت نامحرم از بخشی از مفاسد نظام […]

رعیت نامحرم است!

آگوست 19, 2019 Moralsociety 0

آقای مکارم هم به جرگه گرپردہ درافتد نه تو مانی و نه من” پیوستند؟! لب سخن جناب مکارم: « نزد نامحرمان ( توده مردم = […]

مفتیان معزول

آگوست 8, 2019 Moralsociety 0

گمان نمی‌کنم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اسلام، این‌چنین سخره عام و خاص شده باشیم؟!کار مفتیان قوم و قم بدانجا کشیده است که اختلاس و […]