حذف جنسیتی، چرا؟

سپتامبر 16, 2020 Moralsociety 0

حذف تصویر دختران زیر سن و کارتونی و نه واقعی دختران این سرزمین نشان از عقب ماندگی فرهنگی یا بهتر است بگویم عقب نگه داشتن […]