علت گرانی گوشت…

فوریه 22, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: يك رأس خلبان مقدس هواپيمائى براى آيت‌الله امجد اس‌ام‌اس فرستاده است: « با رأى دادن به شيخ حسن فريدون برجام/خرجامى و نمايش دادن […]

محکمات و متشابهات

دسامبر 5, 2018 Moralsociety 0

محمد امجد : آيةالله امجد:ما که محل‌ای از إعراب نداریم! امشب با این مردخدا !مکالمه تلفنی داشتم از رم به قمفرمودند :“چه خبر؟” قدری از […]

… مصطفی چمران.

آگوست 2, 2017 Moralsociety 0

آیت الله امجد : در گذشته جوان به مسجد می آمد و می شد مصطفی چمران. امروز جوان به مسجد می آید و مارا می […]