… حرام است.

سپتامبر 29, 2019 Moralsociety 0

حالا كه گرتا تونبرگ سوئدى در سازمان ملل ،همه رهبران جهان را دشمن “تنها سياره مسكون” منظومه شمسى معرفى كرد و مرحوم مكارم شيرازى و […]

رعیت نامحرم است!

آگوست 19, 2019 Moralsociety 0

آقای مکارم هم به جرگه گرپردہ درافتد نه تو مانی و نه من” پیوستند؟! لب سخن جناب مکارم: « نزد نامحرمان ( توده مردم = […]