ادعای خلافت؟

ژوئن 26, 2017 Moralsociety 0

چگونه بدانیم ابوبکربغدادی ازسوی خدامنصوب نشده است؟ محمدمجتهدشبستری لب‌ّ­لباب مطالب آقای ناصرمکارم شیرازی که درروزهای اخیردرباب حکومت گفته‌­اند چنین است: براساس یک سلسله مبانی ودلائل […]