فضیلت اخلاقی احسان

ژوئن 10, 2020 Moralsociety 0

مصطفی ملکیان احسان دیگران را مثل خود دیدن است یعنی اگر همانطور خودم مثلا یک لباس نداشته باشم و درصدد برمی‎آیم که برای خودم آن […]