تغییرات نهاد ازدواج

نوامبر 7, 2019 Moralsociety 0

✍مصطفی ملکیان نهاد ازدواج در طول تاریخ ۴ بار عوض شده است ابتدا چند همسری زنان بوده و تک همسری مردان بعد تبدیل شد به […]