ظرافت ظريف!

فوریه 25, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: ظريف ، شجاعانه وبه حكم_وجدان_اخلاقى ، با ابزار سياسى استعفا ، اعتراض خود را نسبت به همه استبداد راى هاى جارى و سارى […]