بزك نمير بهار مى‌آد!…

اکتبر 18, 2018 Moralsociety 0

محمد امجد : در چهل_خزان‌اى كه گذشت چه كاشتيد مگر كه قصد برداشت در پنجاه سال بعد داريد؟ گرنه_موش_دزد در انبان ماست/ حاصل اعمال چل […]