انتخابات فرمایشی اسفند ۹۸

دسامبر 11, 2019 Moralsociety 0

برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است ✍ ابوالفضل […]