مدارا و مدیریت مومنان

آوریل 10, 2019 Moralsociety 0

عبدالکریم سروشApril 09, 2019 ایمان هر کس، تجربه‌ی منحصر به‌فرد و ملک خصوصی خود اوست. هر یک از ما تنها ایمان می‌آوریم همچنان که تنها […]

ایمان، کفر…

فوریه 22, 2019 Moralsociety 0

“…آن‌چه مؤثر است اطاعت از خدا و پيغمبر«يعنى مقررات اجتماعى؟!» است؛ يعنى به مقررات عمل شود”(منقول از سيد مصطفى محقق داماد) محمد امجد: تعريف ايمان […]