دیگر نباید ببازیم!

می 20, 2020 Moralsociety 0

سیدمصطفی تاجزاده دو فوریت طرح «مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» در مجلس به تصویب رسید. طبق بند یازدهم آن، «سفر مراوده […]