بینش مقدم بر دانش

فوریه 23, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: به باور بندہ!بینش_مقدم_بردانش است طنز این عکس‌نوشته مؤید مدعای بندهاست. ترجمه: صرف دانش و آگاهی، بی آن‌که بدانی چگونه از آن استفاده کنی؛ […]