بس کنید این جنگ زرگری را !

فوریه 1, 2021 Moralsociety 0

این دعوای برجام/ خرجام حیدرخان/نعمت خان مملکت هم عجب بلايی شده افتاده به جان رعیت فاقد نان،مسکن،واکسن،آزادی؟!جناب تاجزاده آزادیخواه! بس کنید این جنگ زرگری را […]

بدون هراس!

اکتبر 2, 2019 Moralsociety 0

خاطرات وندی شرمن رئیس تیم آمریکا در مذاکرات ۱+۵ برجام : تیم جلیلی ما را عذاب می داد.اما عراقچی در یک جلسه خواسته جدید ایران […]